Zapytanie ofertowe nr 14/10/2019 na dostawę zużywalnych, jednorazowych, niesterylnych materiałów wykorzystywanych do badań mikrobiologicznych