Boston Glazura

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna. Dziękujemy za wsparcie rozwoju naszej marki.

Ankieta

BOSTON GLAZURA

BOSTON GLAZURA to uniwersalny światłoutwardzalny preparat na bazie żywic organicznych. Zwiększa połysk wypełnień kompozytowych i kompozytowych prac protetycznych. BOSTON GLAZURA może być stosowana do kompozytów światło utwardzalnych i chemoutwardzalnych po okresie całkowitej polimeryzacji chemicznej.

WSKAZANIA

Materiały

  1. Dokładnie wygładzamy powierzchnie przeznaczone do glazurowania. Glazurowanie może zastąpić polerowanie.
  2. Pokrywamy pracę GLAZURĄ, rozprowadzając GLAZURĘ po powierzchni tak, by jej warstwa była jak najbardziej równomierna.
  3. Warstwa nałożonej GLAZURY nie powinna przekraczać 1mm całkowitej grubości.
  4. Naświetlamy przez 40 sekund.
  5. W razie potrzeby nakładamy drugą warstwę GLAZURY i naświetlamy przez kolejne 40 sekund.

Uwaga: zęby glazurowane nie wymagają polerowania.

Przykład:

A. Praca kompozytowa bez użycia GLAZURY

B. Praca po nałożeniu i spolimeryzowaniu GLAZURY

BOSTON GLAZURA to ciekły prepolimer składający się z organicznej struktury (dimetakrylan diuretanu, metakrylan hydroksyetylu) i substancji dodatkowych (fotoinicjatory, inhibitory, katalizatory) ulegający wolnorodnikowej polimeryzacji aktywowanej światłem ultrafioletowym w zakresie długości fali od 400 nm do 470 nm.

Przeciwskazania do stosowania GLAZURY
Nie wolno stosować preparatu u pacjentów ze stwierdzoną alergią na metakrylany.

Jakie środki ostrożności należy przedsięwziąć w związku ze stosowaniem
1. Nie stosować GLAZURY w przypadkach gdy niemożliwa jest całkowita izolacja przed wilgocią. Zanieczyszczenie pracy protetycznej śliną, wodą lub krwią wymaga starannego oczyszczenia i/lub wytrawienia.
2. Nie stosować GLAZURY razem ze związkami z grupy metoksyfenoli (eugenol). W przypadkach nieprawidłowej polimeryzacji niespolimeryzowane metakrylany mogą uszkadzać inne przyjmowane leki.
3. Unikać kontaktu ze skórą, oczami oraz tkankami miękkimi jamy ustnej. W przypadku kontaktu, przepłukać miejsce dużą ilością wody. W razie dolegliwości, skontaktować się z lekarzem, podając informację o stosowanym preparacie. W przypadku wystąpienia alergii na metakrylany, zaprzestać stosowania preparatu. W przypadku późnej alergii na metakrylany, usunąć wypełnienie i/lub pracę protetyczną. W przypadku zaaspirowania produktu do układu oddechowego, należy skontaktować się z lekarzem.
4. Preparat do użytku tylko przez lekarza stomatologa lub technika dentystycznego. Trzymać z dala od dostępu dzieci. Trzymać z dala od dostępu osób nieuprawnionych. Chronić materiał przed przegrzaniem. Chronić przed światłem. Nie używać po upływie terminu ważności.

Jak bezpiecznie przechowywać BOSTON GLAZURĘ
Przechowywać preparat w temperaturze pokojowej (15-25 ºC). Dla uniknięcia przypadkowej polimeryzacji zamykać opakowania natychmiast po użyciu preparatów.

ARKONA Laboratorium Farmakologii Stomatologicznej wymienia produkty, które posiadają sprawdzone wady lub zwraca koszty zakupu. ARKONA nie odpowiada za straty lub szkody spowodowane nieprawidłowym lub niezgodnym z instrukcją użyciem preparatu.