FR HEXT Opakowanie 200 szt

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna. Dziękujemy za wsparcie rozwoju naszej marki.

Ankieta

Next

NEXT to kompozytowy, światłoutwardzalny materiał stomatologiczny,
w opakowaniu typu blister, z przeznaczeniem dla jednego pacjenta, do wykonywania wszystkich rodzajów wypełnień i rekonstrukcji, w zębach przednich i bocznych, mlecznych i stałych, próchnicowego jak i niepróchnicowego pochodzenia.

WSKAZANIA

Materiały

  1. Opracuj ubytek zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami.
  2. Wytraw przy użyciu WYTRAWIACZA STOMATOLOGICZNEGO, wypłucz i delikatnie osusz.
  3. Pokryj ubytek cienką warstwą systemu wiążącego. Kompozyt NEXT jest kompatybilny ze wszystkimi standardowymi światłoutwardzalnymi systemami wiążącymi na bazie żywic dimetakrylowych. Aplikacja systemu wiążącego powinna być przeprowadzona zgodnie z zaleceniami producenta.
  4. Dno bardzo głębokich ubytków pokryj podkładem np. cementem glasjonomerowym.
  5. Otwórz blister zrywając folię aluminiową.
  6. Pobierz kompozyt z blistra za pomocą nakładacza.
  7. Wypełnij ubytek warstwami, naświetlając każdą warstwę wg Tabeli polimeryzacji.
  8. Dopasuj pracę do zgryzu, wypoleruj.

NEXT jest polimerowym materiałem stomatologicznym typu 1 (klasa 2, grupa 1), spełniającym wymagania Normy ISO 4049.

Kompozyt NEXT utwardzany jest na drodze polimeryzacji wolnorodnikowej aktywowanej światłem widzialnym z zakresu niebieskiego (400–500 nm). Na zdjęciach rentgenowskich NEXT daje kontrast równoważny ok. 5 mm aluminium (1 mm aluminium to odpowiednik zębiny, a 2 mm aluminium odpowiada szkliwu).

Mieszanina żywic dimetakrylanowych: BisGMA, TEGDMA, UDMA, BisEMA; napełniacze mineralne (78% wag.): szkło Al-Ba-B-Si, krzemionka pirogeniczna, pigmenty; układ fotoinicjujący (CQ : DMAEMA). Wielkość cząstek napełniaczy nieorganicznych zawiera się w przedziale od 20 nm do 2,0 μm.

Przeciwwskazania do stosowania kompozytu NEXT

Nie stosować kompozytu NEXT u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na którykolwiek ze składników materiału.

Jakie środki ostrożności należy przedsięwziąć w związku ze stosowaniem kompozytu NEXT

Unikać kontaktu niespolimeryzowanego materiału ze skórą, tkankami miękkimi jamy ustnej i oczami. W przypadku kontaktu przepłukać dużą ilością wody. W razie dolegliwości skontaktować się z lekarzem podając informacje o produkcie. Aby zminimalizować ryzyko kontaktu przez cały czas należy nosić osobiste wyposażenie ochronne, takie jak rękawiczki, maski na twarz i okulary ochronne. W przypadku połknięcia lub zaaspirowania produktu do układu oddechowego należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. W celu izolacji pola zabiegowego oraz ochrony pacjenta, zaleca się stosowanie koferdamu.

Należy zadbać o prawidłowe naświetlanie lampą polimeryzacyjną, szczególnie w miejscach trudno dostępnych. Należy upewnić się, że podczas polimeryzacji cała warstwa kompozytu jest penetrowana przez światło. Kompozyt niespolimeryzowany całkowicie może być alergizujący dla pacjenta.

W przypadku jakiegokolwiek zanieczyszczenia niespolimeryzowanego kompozytu należy usunąć zanieczyszczoną warstwę materiału. W razie zanieczyszczenia lub mechanicznego uszkodzenia warstwy już spolimeryzowanej, należy delikatnie wytrawić jej powierzchnię i pokryć systemem wiążącym. Naświetlać wg tabeli polimeryzacji.

W przypadku niepełnej polimeryzacji usunąć nieprawidłowo spolimeryzowaną warstwę i położyć następną, naświetlając ją prawidłowo.
Chronić blistry przed uszkodzeniem mechanicznym. Nie używać w przypadku stwierdzenia uszkodzenia folii.

Jak bezpiecznie przechowywać kompozyt NEXT

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. W przypadku przechowywania w obniżonej temperaturze, przed powtórnym użyciem materiału należy poczekać aż powróci on do temperatury pokojowej.

ARKONA Laboratorium Farmakologii Stomatologicznej wymienia produkty, które posiadają stwierdzone wady lub zwraca koszty zakupu. Firma nie odpowiada za straty lub szkody spowodowane nieprawidłowym lub niezgodnym z instrukcją użyciem preparatu.