Boston

Unikalny na rynku materiał do zastosowań protetycznych, periodontologii oraz stomatologii zachowawczej. Mikrohybrydowy kompozyt światłoutwardzalny o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej dający lekarzowi szczególny komfort przy pracach protetycznych – tymczasowych oraz stałych. Specjalnie opracowany skład kompozytu gwarantuje wykonanie w gabinecie koron i mostów o wyjątkowej trwałości.

Starannie dobrany system wypełniaczy zapewnia idealnie gładkie powierzchnie po spolimeryzowaniu. Przygotowany do używania jako kompletny produkt lub łącznie z preimpregnowanymi włóknami poliaramidowymi. Zastosowanie glazury nadaje pracy doskonały efekt kosmetyczny. Do osadzania prac stałych polecamy niezawodny dualny cement kompozytowy.

Dostępne kolory:

A1, A2, A3, A3,5, OA2, OA3, B1, B2, C2, D2, D3, Transparent

Materiały:

Zastosowanie BOSTONU

 • do wypełnień ubytków zębowych wszystkich klas
 • do wykonywania stałych uzupełnień protetycznych na podbudowie z włókien poliaramidowych, polietylenowych i szklanych
 • do wykonywania prac typu inlay/onlany
 • do wykonywania mostów typu Boston i Maryland
 • do wykonywania tymczasowych koron i mostów
 • do wykonywania szyn stabilizujących zęby
 • do wykonywania wkładów koronowo-korzeniowych
 • do napraw kompozytowych i akrylowych koron i mostów

Wytrzymałość na zginanie kompozytu BOSTON

Wysoka wytrzymałość na zginanie materiału BOSTON, sięgająca 160 MPa, czyni go jednym z najbardziej odpornych mechanicznie kompozytów dostępnych obecnie na rynku, co przekłada się na zwiększoną trwałość eksploatacyjną wykonywanych prac.

Mosty adhezyjne

Odmierzamy, nie usuwamy osłonek i odcinamy następujące włókna:

 • włókno główne mierzone od końca do końca preparacji,
 • włókno drugie, mocowane nad i wzdłuż głównego, tylko w przypadku gdy nad drugim włóknem jest co najmniej 1,5 mm miejsca na zewnętrzną warstwę kompozytu.

Nanosimy pierwszą warstwę kompozytu, o grubości  nie mniej niż 0,5 mm, na zęby i w miejscu braku zębowego, polimeryzując odcinkami po 5 mm.
Kładziemy główne włókno, polimeryzując razem z kolejną warstwą kompozytu odcinkami po 5 mm.

Kładziemy drugie włókno, wzdłuż i na głównym, polimeryzując razem z kompozytem odcinkami  po 5 mm. Nigdy nie mocujemy włókna na spolimeryzowany kompozyt, zawsze polimeryzujemy włókno razem z kompozytem.

Kładziemy drugie włókno, wzdłuż i na głównym, polimeryzując razem z kompozytem odcinkami po 5 mm.

Modelujmy most za pomocą kompozytu BOSTON.
Dla uzyskania naturalnego wyglądu i koloru maksymalnie zbliżonego do zębów sąsiednich stosujemy Flow-Color, Flow-Art, Podbarwiacze i Glazurę.

Korona

Odmierzamy i odcinamy włókno tak, by owinąć filar zęba z zakładką ok. 2-3 mm.
Pokrywamy filar cienką warstwą kompozytu BOSTON, nie naświetlamy.

Wciskamy włókno w kompozyt, polimeryzujemy razem odcinkami ok. 5 mm aż oba końce włókno owinie filar tworząc 2-3 mm zakładkę.
Modelujemy koronę kompozytem BOSTON. Dla uzyskania naturalnego wyglądu i koloru maksymalnie zbliżonego do zębów sąsiednich stosujemy Flow-Color, Flow-Art, Podbarwiacze i Glazurę.

Światłoutwardzalny materiał stomatologiczny, jest kompozytem złożonym z dimetakrylanowej matrycy organicznej (Bis-GMA, UDMA, Tri-EDMA (TEGDMA), EBADMA), zawierającej nieorganiczne napełniacze stałe (szkło barowo-glinowo-krzemowe, krzemionkę pirogeniczną) oraz substancje dodatkowe (fotoinicjator, koinicjator, inhibitor, stabilizatory, pigmenty), powstającym w wyniku wolnorodnikowej polimeryzacji połączonej z sieciowaniem, aktywowanej światłem widzialnym z zakresu niebieskiego (400–500 nm). Napełniacze mineralne stanowią ok. 78% kompozytu.

Przeciwwskazania do stosowania Bostonu
Nie wolno stosować kompozytu Boston u pacjentów ze stwierdzoną alergią na metakrylany.

Jakie środki ostrożności należy przedsięwziąć w związku ze stosowaniem Bostonu?

 • Unikamy kontaktu ze skórą, tkankami miękkimi jamy ustnej i oczami. W przypadku kontaktu przepłukujemy je dużą ilością wody. W razie dolegliwości należy skontaktować się z lekarzem podając informację o stosowanym kompozycie.
 • Unikamy stosowania w przypadku gdy niemożliwa jest całkowita izolacja pracy od śliny, wilgoci i krwi. Zanieczyszczenia mogą zaburzać polimeryzację, powodując spadek wytrzymałości mechanicznej kompozytu i zmniejszenie trwałości rekonstrukcji, a w efekcie próchnicę wtórną.
 • Dbamy o prawidłowe naświetlenie lampą polimeryzacyjną, szczególnie w miejscach trudno dostępnych.
 • Upewniamy się, że podczas polimeryzacji cała warstw jest penetrowana przez światło. Kompozyt niespolimeryzowany może być alergizujący dla pacjenta.
 • Preparat trzymamy z dala od dzieci i osób nieuprawnionych. Chronimy materiał przed przegrzaniem i światłem. Nie używamy preparatu po upływie terminu ważności.


Jak bezpiecznie przechowywać BOSTON?
Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej (3 – 28 ºC). W przypadku przechowywania w obniżonej temperaturze, przed powtórnym użyciem materiału należy poczekać aż powróci on do temperatury pokojowej. Celem uniknięcia przypadkowej polimeryzacji, strzykawkę należy zamknąć natychmiast po użyciu.

ARKONA Laboratorium Farmakologii Stomatologicznej wymienia produkty, które posiadają sprawdzone wady lub zwraca koszty zakupu. ARKONA nie odpowiada za straty lub szkody spowodowane nieprawidłowym lub niezgodnym z instrukcją użyciem preparatu.