NOŻYCZKI

Nożyczki

NOŻYCZKI przeznaczone do ciecia produktów opartych na najbardziej wymagających włóknach

 Możliwość sterylizacji w autoklawie

Delikatne ząbkowanie podtrzymuje materiał podczas cięcia

Długość ostrza – 2cm

Długość nożyczek – 11cm

WSKAZANIA

Materiały

 • ubytki klas I, II, III, IV i V wg Black’a
 • szybkie wypełnienie ubytku, przed końcowym wymodelowaniem powierzchni żujących kompozytami stałymi
 • małe lub płytkie ubytki zębowe
 • pierwsza warstwa podczas wykonywania wypełnień w sytuacjach ograniczonego dostępu do ubytku np. bardzo głębokie II klasy, okolice brzegów formówek, wypełnienia ubytków typu tunelowego itd
 • wypełnienia ubytków opracowanych metodą abrazji powietrznej
 • naprawa małych ubytków w mostach i koronach kompozytowych
 • blokowanie podcieni
 • tymczasowe szynowanie zębów (wargowe, językowe lub podniebienne)
 • bezpośrednio śródustnie wykonywane utrzymywanie przestrzeni międzyzębowych
 • pomocniczo przy bezpośrednim wykonywaniu prac typu onlay, inlay
 1. Wytrawianie 20-30 s
 • wypłukujemy, osuszamy delikatnie

 1. Dokładnie pokrywamy cienką warstwą MASTERBONDU
 • wydmuchujemy nadmiar
 • odczekujemy 10 s
 • naświetlamy 10 s

Jednorazowo naświetlamy odcinki nie dłuższe niż 5 mm!

 1. Dno bardzo głębokich ubytków pokrywamy cienką warstwą podkładu.
  Następnie warstwami 2-3 mm pokrywamy dno ubytku kompozytem płynnym FLOW-ART (a)
  Każdą warstwę naświetlamy wg tabeli polimeryzacji.
  Powierzchnię żującą modelujemy kompozytem stałym np: F2 (b).

 1. Ubytki o małej i średniej głębokości oraz zęby po opracowaniu próchnicy powierzchownej (po wytrawieniu i pokryciu materiałem adhezyjnym) można pokryć w całości kompozytem FLOW-ART, zachowując zasady polimeryzacji warstwowej.

Naświetlanie

LampaKompozyt FLOW-ARTCzas naświetlania zależny od głębokość polimeryzacji
Halogen/LED (500 – 700 mW/cm2) 20 s30 s
A1, A2, A3, B1, B2, C22,0 mm3,0 mm
A3.5, A4, OA22,0 mm2,5 mm
LED (1000 – 1200 mW/cm2S)A1, A2, A3, B1, B2, C22,5 mm3,5 mm
A3.5, A4, OA22,0 mm3,0 mm

Światłoutwardzalny materiał stomatologiczny, jest kompozytem złożonym z dimetakrylanowej matrycy organicznej (dimetakrylan bisfenolu A, dimetakrylan uretanowy, dimetakrylan glikolu trietylenowego), zawierającej nieorganiczne napełniacze stałe (szkło barowo-glinowo-krzemowe, krzemionkę pirogeniczna) oraz substancje dodatkowe (fotoinicjator, koinicjator, inhibitor, stabilizatory, pigmenty). Kompozyt ten powstaje w wyniku wolnorodnikowej polimeryzacji połączonej z sieciowaniem, aktywowanej światłem widzialnym z zakresu niebieskiego (430–500 nm). Napełniacze mineralne stanowią około 60% kompozytu.

Dzięki zoptymalizowaniu składu i proporcji żywic dimetakrylanowych (Bis-GMA, UDMA,
Bis-EMA, TEGDMA) oraz napełniaczy w materiale, nowy FLOW-ART odznacza się podwyższoną wytrzymałością mechaniczną oraz większą sprężystością – jest zdolny odkształcać się nawet o 3,3%!

Przeciwwskazania do stosowania FLOW-ART
Nie wolno stosować kompozytu FLOW-ART u pacjentów ze stwierdzoną alergią na metakrylany.


Jakie środki ostrożności należy przedsięwziąć w związku ze stosowaniem BOSTONU
Unikamy kontaktu ze skórą, oczami oraz tkankami miękkimi jamy ustnej. W przypadku kontaktu, przepłukujemy je dużą ilością wody. W razie dolegliwości, należy skontaktować się z lekarzem podając informację o stosowanym kompozycie. W przypadku wystąpienia alergii na metakrylany, natychmiast trzeba zaprzestać stosowania preparatu. W przypadku późnej alergii na metakrylany, usuwamy wypełnienie. W przypadku zaaspirowania produktu do układu oddechowego należy skontaktować się z lekarzem.

Uwaga:

 • Preparat służy tylko do użytku przez lekarza stomatologa.
 • Trzymamy preparat w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 • Trzymamy preparat w miejscu niedostępnym dla osób nieuprawnionych.
 • Chronimy materiał przed przegrzaniem.
 • Nie przekraczamy znacznie czasu naświetlania, może to spowodować przegrzanie tkanek miękkich jamy ustnej.
 • Chronimy preparat przed światłem.
 • Nie używamy preparatu po upływie terminu ważności.


Jak bezpiecznie przechowywać FLOW-ART?
Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25°C). Kompozyt FLOW-ART może być przechowywany w obniżonej temperaturze, nie niższej jednak niż 3°C. Przed powtórnym użyciem materiału należy poczekać aż powróci on do temperatury pokojowej. Dla uniknięcia przypadkowej polimeryzacji należy zamykać opakowania natychmiast po użyciu preparatów.

ARKONA Laboratorium Farmakologii Stomatologicznej wymienia produkty, które posiadają sprawdzone wady lub zwraca koszty zakupu. ARKONA nie odpowiada za straty lub szkody spowodowane nieprawidłowym lub niezgodnym z instrukcją użyciem preparatu.