Gąsienica

Gąsienice to włókna formowane i jedyne na polskim rynku włókna poliaramidowe do stabilizacji zębów. Oferujemy włókna formowane wewnętrzne oraz zewnętrzne.

Zakres: 6 zębów od kła do kła
Szerokość: 1,8 mm zewnętrzna/wewnętrzna

Materiały:

GĄSIENICE należy stosować w następujących przypadkach:

 • stabilizacja zębów rozchwianych w przebiegu chorób periodontologicznych,
 • stabilizacja zębów tymczasowa po urazie,
 • utrwalanie wyników leczenia ortodontycznego,
 • utrzymywanie przestrzeni międzyzębowych przed i w trakcie leczenia ortodontycznego,
 • wykonanie szynomostów adhezyjnych z użyciem własnego zęba pacjenta lub modelowaniem zęba kompozytowego.

JEDYNE WŁÓKNO NA RYNKU, KTÓRYM ZABIEG SZYNOWANIA MOŻNA Z ŁATWOŚCIĄ PRZEPROWADZIĆ BEZ ASYSTY.

Dlaczego warto korzystać z GĄSIENIC

 • GĄSIENICE mają gotowy kształt łuku zębowego (od strony wewnętrznej lub zewnętrznej), co skraca czas zabiegu.
 • Nie wymagają silanizacji.
 • Nie są wrażliwe na światło.

Dlaczego poliaramidowe GĄSIENICE są lepsze od włókien szklanych

 • Są mocniejsze.
 • Są elastyczne po polimeryzacji.
 • Są mało wrażliwe na przypadkową polimeryzację.
 • Brak szkodliwych opiłków.

Więcej informacji w ujęciu porównawczym w ulotce.

 1. Oczyścić zęby z zastałych złogów nad- i pod dziąsłowych. Odroczyć leczenie stabilizacyjne w przypadku obfitego krwawienia.
 2. Wybrać zęby przeznaczone do stabilizacji; wszystkie ruchome (różowe) i, jeśli są, przynajmniej po jednym stabilnym (niebieskie) sąsiadującym z nimi w łuku ryc.

 1. Wybrać stronę (przedsionkową czy językowo-podniebienną) łuku zębowego przeznaczoną do szynowania. Dobrać właściwy kształt, rozmiar i rodzaj włókna formowanego do powierzchni stabilizowanych zębów ryc. 2.

 1. Zabezpieczyć przed dostępem śliny stabilizowane zęby
 2. Określić i zaznaczyć położenie i zakres szyny, uwzględniając warunki zgryzowe i stopień rozchwiania, np. przez pokrycie wytrawiaczem. Zachowując miejsce potrzebne do zabiegów higienicznych i brodawek dziąsłowych.

 1. Powierzchnię przeznaczoną do stabilizacji włóknem wytrawić, osuszyć, pokryć systemem wiążącym, spolimeryzować wg wskazań producenta ryc. 3 i 4.

 1. Wstępnie można wykonać stabilizację zębów niewielką ilością kompozytu pamiętając aby nie ograniczyć pola zabiegowego.
 2. Rozpoczynać mocowanie włókna w okolicy największych przestrzeni międzyzębowych i/lub w miejscu największej migracji zębowej. W wielu przypadkach najlepszym miejscem rozpoczęcia szynowania jest środek przyszłej szyny.
 3. Nanieść cienką warstwę kompozytu (nie stosować kolorów opakerowych) na obie powierzchnie styczne i językową/ podniebienną i wargową pierwszego, przeznaczonego do szynowania zęba. Polecamy użycie kompozytu typu solid np. BOSTON. Nie polimeryzować ryc. 5.

 1. Umieścić włókno formowane na powierzchni pierwszego zęba pokrytego kompozytem. Przytrzymując włókno formowane w prawidłowym położeniu, upewnić się, że między włóknem/kompozytem/zębem nie powstały pęcherze powietrza. Polimeryzować etapami, 40 sekund każde 5 mm szyny. (tabela polimeryzacji) ryc.

 1. Czynności opisane w punktach 8-10 powtarzać na kolejnych stabilizowanych zębach, pokrywając zęby kompozytem od pierwszej do kolejnej powierzchni międzyzębowej ryc. 7.

 1. Pokryć całą konstrukcję kompozytem typu solid np. BOSTON lub kompozytem płynnym flow. Konstrukcja z użyciem kompozytu stałego BOSTON będzie mocniejsza i trwalsza ryc. 8.
 2. Grubość konstrukcji włókno-kompozyt nie powinna przekraczać 1,5 mm.
 3. W razie potrzeby wykonania estetycznych uzupełnień, w ostatnim etapie modelowania zaleca się szynowane zęby pokryć kompozytem w formie licówek/nakładów.

Tabela polimeryzacji

LampaKompozyt BOSTONCzas naświetlania
Halogen/LED
(500-700 mW/cm2)
A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C1, C2, C3, D2, D3, T30 s
LED
(1000-1200 mW/cm2)
A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C1, C2, C3, D2, D3, T20 s

Mieszanina metakrylanów (Bis-GMA, TEGDMA), uformowane włókna poliaramidowe (zawartość wagowa 40-60%), system fotopolimeryzacji i stabilizacji.

Przeciewskazania do stosowania GĄSIENIC
GĄSIENIC nie wolno stosować u pacjentów ze stwierdzoną alergią na metakrylany i poliaramidy.

Jakie środki ostrożności należy przedsięwziąć w związku ze stosowaniem GĄSIENIC

 • Nie dotykać GĄSIENICY palcami! Używać wyłącznie metalowych narzędzi.
 • GĄSIENICA nie jest wrażliwa na światło dzienne.
 • GĄSIENICA nie wymaga nasączania żywicą ani silanem. Jest gotowa do pracy z każdym kompozytem.
 • Należy unikać kontaktu ze skórą, oczami oraz tkankami miękkimi jamy ustnej. W przypadku kontaktu, przepłukać dużą ilością wody. W razie dolegliwości, skontaktować się z lekarzem podając informację o stosowanym preparacie.
 • GĄSIENICE należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieuprawnionych. Chronić materiał przed przegrzaniem. Chronić przed światłem. Nie używać po upływie terminu ważności.
 • Produkt jest przeznaczony wyłącznie dla lekarzy
  stomatologów i techników dentystycznych.
 • Należy przeszkolić pacjenta w zakresie prawidłowej higieny jamy ustnej.


Jak bezpiecznie przechowywać GĄSIENICE
GĄSIENICE należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 3-28°C. Po otwarciu można je przechowywać w obniżonej temperaturze, jednak nie niższej niż 3°C i nie dłużej niż 6 miesięcy.

Jeśli preparat był przechowywany w obniżonej temperaturze, przed powtórnym użyciem poczekać aż powróci on do temperatury pokojowej.

ARKONA Laboratorium Farmakologii Stomatologicznej wymienia produkty, które posiadają sprawdzone wady lub zwraca koszty zakupu. ARKONA nie odpowiada za straty lub szkody spowodowane nieprawidłowym lub niezgodnym z instrukcją użyciem preparatu.

Zamknij menu