Konkurs na Najlepszego Studenta Stomatologii

Konkurs o nagrody firmy ARKONA Laboratorium Farmakologii Stomatologicznej
Grzegorz Kalbarczyk
KONKURS NA NAJLEPSZEGO STUDENTA STOMATOLOGII

   W roku akademickim 2006/2007 miała miejsce I edycja Konkursu na Najlepszego Studenta Stomatologii. Od tamtej pory konkurs odbywa się w regularnych odstępach czasowych nagradzając kolejnych studentów. Edycja Konkursu trwa przez cały rok akademicki i dzieli się na dwa etapy.

   W I etapie zbieramy uczestników, następnie ich prace są analizowane przez Komisję uczelnianą. Zadaniem jest wykonanie samodzielnie pracy z zakresu protetyki stomatologicznej przy pomocy wyrobów medycznych produkowanych firmy ARKONA. Praca musi mieć charakter kliniczny, a jej wykonanie odbywa się na modelu gipsowym dostarczonym wraz z niezbędnymi materiałami przez Organizatora. Zwycięscy I etapu spotykają się w II etapie, który odbywa się na Uczelni Zwycięscy z wcześniejszego etapu. II etap, czyli Finał jest zakończeniem rozpoczętej edycji i ma za zadanie wyłonić Najlepszego Studenta Stomatologii
w danym roku akademickim.

   Konkurs na Najlepszego Studenta Stomatologii jest konkursem z dziedziny nauki mającym na celu rozwijanie zainteresowań naukowych studentów, poszerzanie wiedzy oraz rozwijanie naukowych pasji i zainteresowań. Założeniem Konkursu jest wybranie i nagrodzenie najlepszych projektów naukowych. Misją Konkursu jest wspieranie edukacji Studentów Stomatologii poprzez stawianie ich przed wyzwaniami zmuszającymi do wykorzystania nowoczesnych technik stomatologicznych. Kształtowanie przyszłych pokoleń stomatologów otwartych na innowacje, wykorzystujących współczesny rynek wyrobów medycznych jako możliwość poprawy komfortu pracy oraz dla dobra pacjenta jest jednym z najważniejszych celów jakie stawia sobie Konkurs na Najlepszego Studenta Stomatologii. Ponad to Konkurs daje możliwość sprawdzenia się oraz spotkania się w gronie studentów oraz stomatologów z całej Polski.

Konkurs na Najlepszego Studenta Stomatologii wyróżnia kilka nagród:
Za wygraną w I etapie uczestnik zdobywa 1000 zł.
Za wygraną w II etapie uczestnik zdobywa 10 000 zł.
Dodatkowo Zwycięzca II Etapu Konkursu wygrywa dla swojej uczelni voucher o wartości 10 000 zł do wykorzystania na zakup produktów firmy ARKONA