KLEAR Throat

Wyrób medyczny, spray do gardła, 20 ml

Butelka 20 ml (200 dawek) z atomizerem i aplikatorem.

Klear Throat to wyrób medyczny wspomagający leczenie zapalenia gardła. Łagodzi szkodliwy wpływ spalin drogowych, zanieczyszczonego powietrza oraz długotrwałej ekspozycji na klimatyzację. U osób starszych leczonych z powodu wysokiego ciśnienia krwi może łagodzić suchość, która często jest wynikiem stosowania leków.

Klear Throat został opracowany w celu łagodzenia objawów takich jak:

 • Ból gardła
 • Kaszel
 • Suchość w gardle
 • Trudności w połykaniu

Materiały

MECHANIZM DZIAŁANIA:

KLEAR THROAT nawilża i chroni błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Efekt ten jest zapewniony przez:

 • połączenie soli mineralnych o składzie zbliżonym do ludzkiej śliny, aby umożliwić prawidłowe nawilżenie błony śluzowej,
 • bufor fosforanowy, aby zrównoważyć pH jamy ustnej i utrzymać fizjologiczny poziom pH śliny
 • ksylitol – naturalna substancja słodząca, która stymuluje wydzielanie śliny w celu utrzymania prawidłowej homeostazy jamy ustnej i zahamować rozwój patogennej mikroflory,
 • połączenie gliceryny i polisacharydów wyekstrahowanych z mchu karagenowego (karageny), które zapewniają optymalną konsystencję produktu, zwiększoną lepkość oraz działanie mukoadhezyjne i ochronne,
 • konserwacja czwartorzędowym związkiem amoniowym (bromek domifenu), który oprócz działania konserwującego działa również jako środek powierzchniowo czynny,
 • orzeźwiający smak mięty pieprzowej

WSKAZANIA DO STOSOWANIA

KLEAR THROAT może być stosowany wspomagająco w leczeniu:

 • zapaleniu migdałków,
 • zapalenie błony śluzowej gardła,
 • zapalenie błony śluzowej jamy ustnej,
 • rekonwalescencji po tonsillektomii.
 1. Dokładnie wygładzamy powierzchnie przeznaczone do glazurowania. Glazurowanie może zastąpić polerowanie.
 2. Pokrywamy pracę GLAZURĄ, rozprowadzając GLAZURĘ po powierzchni tak, by jej warstwa była jak najbardziej równomierna.
 3. Warstwa nałożonej GLAZURY nie powinna przekraczać 1mm całkowitej grubości.
 4. Naświetlamy przez 40 sekund.
 5. W razie potrzeby nakładamy drugą warstwę GLAZURY i naświetlamy przez kolejne 40 sekund.

Uwaga: zęby glazurowane nie wymagają polerowania.

Przykład:

A. Praca kompozytowa bez użycia GLAZURY

B. Praca po nałożeniu i spolimeryzowaniu GLAZURY

BOSTON GLAZURA to ciekły prepolimer składający się z organicznej struktury (dimetakrylan diuretanu, metakrylan hydroksyetylu) i substancji dodatkowych (fotoinicjatory, inhibitory, katalizatory) ulegający wolnorodnikowej polimeryzacji aktywowanej światłem ultrafioletowym w zakresie długości fali od 400 nm do 470 nm.

Przeciwskazania do stosowania GLAZURY
Nie wolno stosować preparatu u pacjentów ze stwierdzoną alergią na metakrylany.

Jakie środki ostrożności należy przedsięwziąć w związku ze stosowaniem
1. Nie stosować GLAZURY w przypadkach gdy niemożliwa jest całkowita izolacja przed wilgocią. Zanieczyszczenie pracy protetycznej śliną, wodą lub krwią wymaga starannego oczyszczenia i/lub wytrawienia.
2. Nie stosować GLAZURY razem ze związkami z grupy metoksyfenoli (eugenol). W przypadkach nieprawidłowej polimeryzacji niespolimeryzowane metakrylany mogą uszkadzać inne przyjmowane leki.
3. Unikać kontaktu ze skórą, oczami oraz tkankami miękkimi jamy ustnej. W przypadku kontaktu, przepłukać miejsce dużą ilością wody. W razie dolegliwości, skontaktować się z lekarzem, podając informację o stosowanym preparacie. W przypadku wystąpienia alergii na metakrylany, zaprzestać stosowania preparatu. W przypadku późnej alergii na metakrylany, usunąć wypełnienie i/lub pracę protetyczną. W przypadku zaaspirowania produktu do układu oddechowego, należy skontaktować się z lekarzem.
4. Preparat do użytku tylko przez lekarza stomatologa lub technika dentystycznego. Trzymać z dala od dostępu dzieci. Trzymać z dala od dostępu osób nieuprawnionych. Chronić materiał przed przegrzaniem. Chronić przed światłem. Nie używać po upływie terminu ważności.

Jak bezpiecznie przechowywać BOSTON GLAZURĘ
Przechowywać preparat w temperaturze pokojowej (15-25 ºC). Dla uniknięcia przypadkowej polimeryzacji zamykać opakowania natychmiast po użyciu preparatów.

ARKONA Laboratorium Farmakologii Stomatologicznej wymienia produkty, które posiadają sprawdzone wady lub zwraca koszty zakupu. ARKONA nie odpowiada za straty lub szkody spowodowane nieprawidłowym lub niezgodnym z instrukcją użyciem preparatu.

logotypy Arkonadent

Produkt wdrożony do produkcji w wyniku realizacji projektu nr POIR.03.02.02-00-1655/18 w ramach Poddziałania 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne, POIR 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFRR.