Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego – audyt wzorniczny i strategia wzornicza

Firma ARKONA Laboratorium Farmakologii Stomatologicznej Grzegorz Kalbarczyk, Nasutów 99c, 21-025 Niemce informuje, iż w wyniku postępowania ofertowego  na przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej rozumianej jako raport z przeprowadzonego audytu wzorniczego w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożyła firma MS Consulting Group s.c.