XIV KONKURS NA NAJLEPSZEGO STUDENTA STOMATOLOGII 2021/2022

Konkurs na Najlepszego Studenta Stomatologii roku 2021/2022, odbył się we Wrocławiu w Centrum Symulacji Medycznej w dniu 16 października. Udział wzięli laureaci finałów etapu uczelnianego z dziewięciu uczelni. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali identyczne zestawy konkursowe, złożone z silikonowego modelu łuku dolnego, z brakującym zębem 31, zestaw narzędzi do modelowania kompozytu, Włókno Kompozytowe, zestaw blistrów kompozytu Next w 5 kolorach. Do dyspozycji każdego uczestnika były też Glazura do kompozytu i Flow Art. Czas konkursu wynosił 2 godziny. Zadaniem konkursowym było wymodelowanie szyny pośredniej, odbudowującej brakujący ząb 31, przy rozchwianym zębie 41, wychylającym się wyłącznie przedsionkowo.

Zwyciężyła pani Adrianna Burdziak przedstawicielka Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Pani Adrianna jako jedna z trzech osób wykonała właściwie wymodelowane od strony przedsionkowej szyny. Z tych trzech osób tylko dwie wykonały szyny w prawidłowym zakresie szynowanych zębów. Pozostałą dwójka wykonała zbyt duże szyny. Jej praca została oceniona jako najlepsza, ze względu na bardziej estetyczny kształt odbudowanego zęba i bardziej prawidłową powierzchnię dodziąsłową. Na podkreślenie zasługuje również fakt, że dwie osoby, które wykonały prawidłowe, przedsionkowe szyny, w trakcie konkursu zmieniły zdanie, odrzuciły szyny językowe i wykonały powtórnie szyny prawidłowe! Najczęściej popełniony błąd, to ustawienie szyny językowo. Zadaniem było ustabilizowanie zęba wychylającego się wyłącznie przedsionkowo. Oznaczało to, że szyna od strony języka nie będzie mogła prawidłowo utrzymać niestabilnego zęba, należało więc ją zaplanować od przedsionka. Gdyby ząb 31 był rozchwiany w obie strony można byłoby rozważać inne położenie szyny, ale w przypadku konkursowym, jedyna, prawidłowa szyna, to ta od przedsionka.

Laureaci I etapu Konkursu na Najlepszego Studenta Stomatologii edycja XIV: Patrycja Korycka, Aleksei Babko, Małgorzata Zając, Aleksander Wiśniewski, Hubert Nieścior, Dagmara Tybulczuk, Marta Sielatycka, Małgorzata Ignasiak.