Zapytanie ofertowe nr 07/05/2019 na zakup zewnętrznej usługi doradczej w zakresie opracowania Modelu biznesowego internacjonalizacji w ramach Działania 1.2. „Internacjonalizacja MŚP” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Zamknij menu