Włókno Kompozytowe w praktyce i teorii

  • Warsztaty: Włókno Kompozytowe w praktyce (i teorii)
  • Miejsce: Wrocław
  • Czas trwania: 2h
  • Cena: 250 zł
  • Prowadzący dr n. med. Grzegorz Kalbarczyk
  • Opis:

    Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z właściwościami i zastosowaniem Włókna Kompozytowego w praktyce stomatologicznej. Zajęcia warsztatowe przybiorą formę praktycznego zastosowania Włókna Kompozytowego na wybranym modelu.

  • Bezpośrednio po warsztacie zapraszamy na bezpłatne szkolenie marketingowo-handlowe prowadzone przez Specjalistę ds. Sprzedaży ARKONA.

lek. stom. Grzegorz Kalbarczyk

Absolwent Wydziału Stomatologicznego Akademii Medycznej w Lublinie. Od blisko 25 lat nieprzerwanie praktykujący lekarz-stomatolog. Od ponad 20 lat regularnie prowadzi szkolenia podyplomowe dla stomatologów z zakresu stomatologii zachowawczej, periodontologii i protetyki. Aktywny konsultant stomatologiczny.