ARKONA oferuje pełne wsparcie w zakresie rejestracji środków spożywczych w tym suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, środków kosmetycznych oraz wyrobów medycznych.

ARKONA oferuje:

  • wsparcie w zakresie zgłoszeń/notyfikacji do urzędów państwowych (Główny Inspektor Sanitarny, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych),
  • opracowanie projektów graficznych oraz tekstów nadruku, zgodnie z bieżącymi wymaganiami prawnymi,
  • opracowanie specyfikacji jakościowych oraz innej dokumentacji jakościowej niezbędnej do celów rejestracyjnych lub zgłoszeniowych,
  • opracowanie Dokumentacji Technicznej wyrobów medycznych klasy I lub II, w tym danych technicznych o wyrobach i procesach, raportów oceny klinicznej w oparciu o analizę literatury, raportów biozgodności, Karty Charakterystyki, oceny ryzyka, deklaracji zgodności;
  • współpracę w zakresie zlecenia laboratoriom zewnętrznym badań cytotoksyczności, działania drażniącego i uczulającego, badań czystości mikrobiologicznej, badań skuteczności środka konserwującego, badań wartości odżywczej oraz wielu innych.

Kontakt w sprawie usług rejestracyjnych:

agnieszka.jozwiak@arkonadent.com