ARKONA posiada własny Dział Badań i Rozwoju oraz Dział Konstrukcyjny konsolidujący doświadczenie, fachowość i wiedzę z zakresu farmacji, biotechnologii, mikrobiologii, chemii, technologii chemicznej oraz budowy maszyn. Wszystko to pozwala na kompleksową analizę przedstawianego nam tematu i szybkie zmienianie idei w rzeczywisty produkt.

Każdy projekt traktujemy indywidualnie i z pełnym zaangażowaniem. Dla potrzeb własnych opracowywaliśmy z powodzeniem nie tylko produkty czy technologie, ale i całe maszyny, dlatego nie boimy się żadnego wyzwania.

Laboratorium badawczo-rozwojowe ARKONA wyposażone jest w:

 • miksery i mieszadła, w tym:
 • blender ręczny,
 • mieszadło magnetyczne z grzaniem,
 • mieszadło mechaniczne do płynów (do 5 l),
 • mikser rolkowy do proszków (50-4000 ml),
 • mieszadło diagonalne (50-2000 ml),
 • specjalny mikser diagonalny do proszków (5-25 l),
 • mikser bębnowy do proszków (50-300 l),
 • mieszalnik do płynów i żeli (50 l)
 • mieszalnik z płaszczem grzejnym,
 • mieszalniki planetarne, w tym mieszalniki kompozytów żywic o dużej lepkości, umożliwiające przygotowanie prób od 50 do 1500 g,
 • wzorcowaną maszynę wytrzymałościową Zwick/Roell z dwiema głowicami siły (high precision 1 kN oraz 10 kN) oraz uchwytami do prób zginania, ściskania, rozciągania, adhezji;
 • aparat do oznaczania zawartości wody metodą Karla Fischera pozwalający na szybkie i dokładne analizy w zakresie zawartości wody od kilkuset ppm do 100%,
 • reometr rotacyjny Rheolab QC, Anton Paar (określanie granicy plastyczności żelów i past, krzywa płynięcia),
 • młynki: analityczny (objętość 80-250 ml) i nożowy (objętość do 4500 ml),
 • laboratoryjną wirówkę toroidalną (odpowietrzanie produktów),
 • suszarki laboratoryjne,
 • myjkę ultradźwiękową,
 • wagi analityczne,

drukarkę 3D ZORTREAX M 200, filamentową (pole robocze: 200 x 200 x 180 mm, minimalna grubość warstwy drukowanej – 90 mm, średnica dyszy 0,4 mm)

Posiadamy również własne Laboratorium Mikrobiologiczne oferujące: badanie MIC substratów używanych w produkcji oraz produktów, badanie czystości mikrobiologicznej produktów/ wody /powietrza /powierzchni, barwienie Grama, oznaczanie ogólnej liczby mezofilowych bakterii tlenowych, oznaczanie ogólnej liczby drożdży i pleśni, identyfikowanie rodzajowe bądź gatunkowe mikroorganizmów.

W zakresie projektowania i rozwoju ARKONA oferuje:

 • opracowanie technologii i kompleksowe przygotowanie do wdrożenia Państwa wyrobu, obejmujące wsparcie naukowe, techniczne, prawne, graficzne;
 • gotowość do wytwarzania prototypów oraz pilotażowych serii wyrobów i krótkich serii (od kilku do kilku tysięcy sztuk);
 • możliwość przeprowadzenia analizy literatury naukowej z wybranego obszaru, połączonej (na życzenie) z analizą literatury patentowej (współpracujemy ściśle z kancelarią prawno-patentową)
 • pomoc w przygotowaniu materiałów technicznych i naukowych dla celów marketingowych;
 • badania jakościowe (organoleptyczne, wytrzymałościowe, mikrobiologiczne) opracowanego wyrobu;
 • szybką konstrukcję i wydruk próbny etykiet oraz opakowania zewnętrznego produktu (ścisła współpraca z 7 drukarniami);
 • ścisłą współpracę w zakresie transferu technologii na Państwa linię produkcyjną lub transfer na naszą linię w ramach produkcji kontraktowej.

Kontakt w sprawie projektowania i rozwoju:

joanna@arkonadent.com

W zakresie konstrukcji maszyn i urządzeń ARKONA oferuje:

 • projektowanie maszyn i urządzeń technicznych według wytycznych klienta w środowisku Autodesk Inventor W ramach projektowania wykonywane są analizy wytrzymałościowe, optymalizacyjne, funkcjonalne, dynamiki układów oraz wykonywana jest dokumentacja techniczna obejmująca modele 3D, rysunki złożeniowe i wykonawcze;
 • możliwość wykonania urządzenia zgodnie z projektem w oparciu o sprawdzoną bazę wykonawców;
 • adaptacja i modernizacja istniejących urządzeń do nowych wymagań klienta;
 • prototypowanie kluczowych elementów z wykorzystaniem drukarki Zortrax M200 przed ostateczną realizacją projektu;
 • opracowywanie dokumentacji techniczno-ruchowej maszyn i urządzeń oraz instrukcji stanowiskowych.

Kontakt w sprawach projektowania maszyn i urządzeń:

projekt@arkonadent.com