Podziękowanie na ręce Pana Komendanta

   Składamy wyrazy wdzięczności skierowane do wszystkich funkcjonariuszy

   biorących udział w poszukiwaniach naszego kolegi Mariusza.

   Ich poświęcenie i staranność przy wykonywaniu czynności, pomimo trudnych warunków

   atmosferycznych, zasługuje na szczególne uznanie i stanowić może

   prawdziwy wzór do naśladowania.

   Jednocześnie życzymy wiele satysfakcji ze służby pełnionej dla dobra

   i bezpieczeństwa wszystkich obywateli.

 

Zamknij menu