Szynowanie i mosty w odcinku przednim. Wzmocnienie wypełnień i mosty w odcinku bocznym

Warsztaty:
Szynowanie i mosty w odcinku przednim
                  

Punkty: Szkoleniu przysługują punkty edukacyjne

Miejsce: Puławska 18, 02-512 Warszawa

Data: 14.10.2023

Godzina: I grupa 9:00-12.00

Cena: 150 zł

Prowadzący Dr n. med.  Marcin Aluchna 

Opis szkolenia grupa I: SZYNOWANIE I MOSTY W ODCINKUPRZEDNIM;

Podczas spotkania zostanie omówione wykonywanie mostów kompozytowych w odcinku przednim z uwzględnieniem odmienności obciążeń mechanicznych w dolnym i górnym łuku zębowym. Postępowanie podczas modelowania bezpośredniego i uproszczona autorska technika  odtwarzania prawidłowej bryły i barwy rekonstrukcji. W oparciu o przypadki kliniczne omówione zostanie postępowanie w odmiennych sytuacjach klinicznych. Uczestnicy wykonają samodzielnie na modelu most z wykorzystaniem włókna Kompozytowego i materiału złożonego

Opis szkolenia grupa II: WZMOCNIENIE WYPEŁNIEŃ I MOSTY W ODCINKU BOCZNYM;

Podczas spotkania zostanie omówione wykonywanie mostów kompozytowych w odcinku bocznym uzębienia oraz zasady wykorzystania Włókna Kompozytowego do wzmacniania rozległych wypełnień, wkładów i nakładów kompozytowych. Szczegółowo omówione zostaną zasady konstruowania i modelowania przęsła mostu podczas pracy metodą bezpośrednią i pośrednią. W oparciu o przypadki kliniczne omówione zostanie postępowanie w odmiennych sytuacjach klinicznych. Uczestnicy wykonają samodzielnie na modelu most z wykorzystaniem włókna Kompozytowego i materiału złożonego.

Warsztaty posiadają ograniczoną liczbę uczestników.

Numer konta: Alior Bank S.A. 62 2490 0005 0000 4500 6845 3035

W tytule przelewu powinny się znaleźć informację: Imię
i Nazwisko, data, grupa i godzina warsztatu

W sprawie szczegółowych informacji na temat warsztatów zapraszamy do kontaktu mailowego:  katarzyna.wiszniewska@arkonadent.com

Dr n. med.  Marcin Aluchna 

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie 1986, specjalista I stopnia stomatologii ogólnej  specjalista II stopnia stomatologii zachowawczej ( egzamin zdany z wyróżnieniem). Rozprawa doktorska : „Badanie zależności odporności zużyciowej od uzyskiwanego współczynnika konwersji materiałów złożonych”. Od 1986; Praktyka Prywatna w Mszczonowie obecnie- Specjalistyczny Gabinet Stomatologiczny. Od 2014r. Redaktor Prowadzący czasopisma  „Forum Stomatologii Praktycznej”. Autor i współautor ponad 140 publikacji oraz podręczników: „ Zabiegi Stomatologii Zachowawczej ; metody i techniki”, sześciu tomów „Protetyki Stomatologicznej”. Prowadzi wykłady z zakresu profilaktyki, stomatologii estetycznej, odtwórczej i minimalnie inwazyjnej oraz pośrednich metod wykonywania wypełnień. Od roku 2005 Biegły Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Od 2016 Biegły Sądowy

Członek Komisji Stomatologicznej Okręgowej Izby Lekarskiej

Członek Komisji Kształcenia Naczelnej Izby Lekarskiej.

Współorganizator