Włókno kompozytowe

Włókno kompozytowe to stomatologiczny wyrób medyczny do zastosowania we wszystkich rekonstrukcjach kompozytowych, gdzie niezbędne jest podparcie z włókna stomatologicznego.

WSKAZANIA:

  • Szynowanie rozchwianych zębów
  • Szynowanie z odbudową brakujących zębów
  • Retainery ortodontyczne
  • Podparcie prac kompozytowych takich jak: wypełnienia, korony, endokorony, wkłady, nakłady, mosty

Włókno kompozytowe jest produktem gotowym do użycia, niewymagającym żadnych dodatkowych zabiegów przygotowawczych przed założeniem.

Materiały: